Visdomstænder

Hvad er visdomstænder?

Et menneske kan få i alt fire visdomstænder – to i overmunden og to i undermunden. De fleste får deres visdomstænder i 20års-alderen. Visdomstænderne har i de fleste tilfælde ikke nogen funktion, men er et levn fra fortiden. I takt med at menneskets kæber med tiden er blevet mindre, og tænderne ikke slides så meget, er der ofte ikke plads til visdomstænderne, og de kan derfor volde store problemer.

Et menneske kan få i alt fire visdomstænder – to i overmunden og to i undermunden. De fleste får deres visdomstænder i 20års-alderen. Visdomstænderne har i de fleste tilfælde ikke nogen funktion, men er et levn fra fortiden. I takt med at menneskets kæber med tiden er blevet mindre, og tænderne ikke slides så meget, er der ofte ikke plads til visdomstænderne, og de kan derfor volde store problemer.

Hvordan behandles visdomstænder?

Der er ofte kun plads til, at en del af visdomstanden bryder frem. Hvis denne del ikke er til gene, er det ikke nødvendigt at fjerne den. Der kan dog opstå betændelse i tandkødet omkring en delvist frembrudt visdomstand. Symptomerne er sædvanligvis smerte, rødmen, hævelse samt problemer med at åbne munden helt. Det er muligt at behandle betændelsen, men hvis den vender tilbage, kan det være nødvendigt at fjerne visdomstanden.

I nogle tilfælde kan der opstå en fordybet tandkødslomme mellem visdomstanden og nabo- tanden. Det kan medføre caries i tænderne (huller), og i sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at fjerne visdomstanden. Visdomstænder kan også være i trangstilling, som betyder at de kan trykke/beskadige nabotænder. I sjældnere tilfælde kan der udvikles en væskefyldt blære, kaldet en cyste, omkring visdomstandens krone. Cysten fjernes sammen med tanden.

Hvordan foregår operationen? Før operationen:

Tandlægen tager et røntgenbillede af din visdomstand for at se hvordan tanden, og især roden, ligger i kæben. Det kan være vanskeligt at fjerne en visdomstand, og derfor er det nødvendigt for tandlægen at vurdere, om han/hun selv kan foretage operationen. Er dette ikke muligt, vil du blive henvist til en speciallæge i tand-, mund- og kæbekirurgi.

Under operationen:

Operationen foregår med lokalbedøvelse. Tandlægen lægger et snit og skubber tandkødet til side, så det er muligt at komme ned til kæbebenet. Det er ofte nødvendigt at fjerne lidt af kæbebenet for at få adgang til visdomstanden. I mange tilfælde må tanden deles i mindre stykker, før det er muligt at fjerne den. Til sidst lukkes såret med et par sting. I nogle tilfælde er det nødvendigt at fjerne alle fire visdomstænder. I så fald kan det være optimalt, at fjerne flere ad gangen.

Vi anbefaler at fjerne tanden, hvis… Hvis visdomstanden er svær at holde ren, og tandkødet ofte er betændt og hævet. Hvis der er caries i visdomstanden eller nabotanden. Hvis der er en fordybet tandkødslomme mellem visdomstanden og nabotanden. Hvis visdomstanden er i trangstilling. Tanden skal altid fjernes, hvis… Hvis visdomstanden ligger i kæben og er til gene for nabotanden. Hvis visdomstanden trykker eller beskadiger nabotanden grundet trangstilling. Hvis der er en patologisk/sygelig cyste omkring visdomstandens krone.