Bellatand skifter ejer pr. 1. januar 2023, hvor Kate Schwensen overdrager klinikken til Halla Gelbana.
Kate fortsætter som tandlæge på klinikken efter ejerskiftet.
Nuværende patienter får særskilt information om dette på mail og/eller sms!

Powered by Innomize.dk